Tento web používá k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklam soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Záruka

OFICIÁLNÍ ZÁRUKA na zakoupený produkt.
Při převzetí zakoupeného zboží je kupující vždy povinen zkontrolovat množství a kvalitu objednaného produktu, obal a jeho neporušenost za přítomnosti prodejce / kurýrní služby.
Zjistíte-li jakékoli poškození, produkt nevezměte a neprodleně jej nahláste prodejci.
Pokud nezkontrolujete přijatý produkt nebo nepožádáte o zařazení zprávy o vadném výkonu, veškerou další finanční odpovědnost za případné škody nese výhradně kupující.
Kupující potvrzuje úplné, nepoškozené převzetí produktu podpisem faktury nebo dodacího listu.

Naše výrobky prodáváme v souladu s pravidly záruky platnými!
Záruku za výrobky, které prodáváme, vám proto poskytují dovozci výrobců. Tímto způsobem si můžete užít zabezpečení pozadí služby a podpory produktu. Pouze tento druh záruky zajišťuje, že bude-li to nutné, bude vaše zařízení odborně opraveno co nejdříve, nebo jej můžeme znovu vyměnit, pokud se rozhodne profesionální servis!

V souladu s platnými zákony jsou na všechny nové produkty, které prodáváme, poskytována záruka minimálně 12 měsíců. Delší záruční doba je u dotčených produktů vyznačena samostatně! Počátkem záruční doby je datum faktury a záručního listu.

V souladu s předpisy na ochranu spotřebitele je výrobce v případě závady na výrobcích zjištěných do 72 hodin povinen vyměnit vadný výrobek.

Reklamaci lze uplatnit předložením níže uvedených dokumentů:
- Kompletní tovární balení produktu se všemi továrními doplňky
- Kopie dokladu nebo faktury
- Záruční list vydaný naší společností
- FACTORY GARNCIA TICKET dodávaný s výrobkem
V případě jejich částečné nebo úplné absence nemůžeme přijmout záruční reklamaci!

Zařízení dovážená do naší společnosti se záručním problémem budou předána našemu příslušnému dodavateli, který poskytne naší společnosti záruční zázemí, který v souladu s příslušnou legislativou co nejdříve zajistí jejich opravu. Doba opravy u záručních oprav a prohlídek je obvykle 1–2 týdny, služby si však v odůvodněných případech vyhrazují právo na prodloužení této lhůty.

Výměna za 72 hodin se vztahuje pouze na produkty, u nichž došlo k selhání během jejich zamýšleného použití. Aby se zabránilo výměně chybných funkcí v důsledku nesprávného použití (např. Rozdrcení, promočení, šlapání atd. V důsledku pádu atd.), Provádějí výrobci a distributoři 72hodinovou výměnu pouze na základě oficiálního servisu názor. Co tedy dělat, pokud produkt selže do 72 hodin:

Vady je třeba hlásit distributorovi (prodejci), výrobci / dovozci e-mailem, písemně nebo v centrálním servisním středisku (další informace najdete na telefonním čísle uvedeném v záručním listu dodaném s výrobkem). Pokud je zpráva na základě servisního šetření platná, zavazuje se výrobce produkt okamžitě vyměnit.

Pokud je jasné, že k poruše došlo v důsledku zamýšleného použití do 72 hodin, zajistíme samozřejmě okamžitou výměnu.

Pokud není zamýšlené použití jasné, zavazuje se náš Webshop také vyměnit vadný produkt do 72 hodin pouze se znalostí oficiálního znaleckého posudku.
V případě poruchy produktu je třeba postupovat podle záručního listu, který je součástí balení nebo přiložen k faktuře.

Balíčky zaslané poštou náš Webshop nepřijímá, vždy se vrací odesílateli!

Náklady na vrácení záruky nese vždy kupující. Samozřejmě, pokud se po vrácení ukáže, že došlo k materiální vadě nebo problému, na který se vztahují záruční podmínky, webový obchod uhradí náklady na doručení pozadu.

V případě problémů opravených třetí stranou nebo v důsledku nesprávné manipulace, seřízení a krytí záručními podmínkami nejsme schopni uhradit náklady na doručení.

Pokud u produktu není uvedena záruka nebo záruční doba, zeptejte se telefonicky na zákaznický servis o záruce nebo záruční době.
• sprchové panely: 1 rok
• sprchové kabiny 1 rok
• sprchové dveře 1 rok
• sprchové stěny 1 rok
• sprchové kanály 1 rok
• faucety na 1 rok
• sprchové vaničky po dobu 1 roku

Na začátku stránky